Grudnia 08 2021 16:17:46
Nawigacja
· Strona główna
· Patron
· Statut
· Historia szkoły
· Dyrekcja
· Grono Pedagogiczne
· Dyżury nauczycieli
· Pedagog
· Administracja
· Biblioteka
· Zajęcia pozalekcyjne
· Baza dydaktyczna
· Wymiana międzynarodowa
· Egzamin gimnazjalny
· Galeria zdjęć
· Linki
· Kontakt

· Zaloguj
Strona archiwalna


Witamy na archiwalnej stronie Gimnazjum im. 2 Pułku Pancernego w Żurawicy.
Strona nie będzie już aktualizowana.

Zapraszamy na aktualną stronę Szkoły: http://www.sp1zurawica.edu.pl
ŻYCZENIA WAKACYJNE

Życzymy Wam wesołych, słonecznych i bezpiecznych wakacji, miłego wypoczynku, uśmiechu na co dzień oraz szczęśliwego powrotu do szkoły.
SPOTKANIE Z RODZICAMI
Informujemy, że w czwartek, 30 maja 2019 roku o godzinie 18.00,
w auli Szkoły Podstawowej nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Żurawicy
odbędzie się spotkanie dyrektora szkoły z rodzicami uczniów klas 0-VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum.

Na spotkaniu zostaną przedstawione procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie szkoły
oraz osoby i instytucje, do których można zgłosić się o wsparcie
w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej.
Serdecznie zapraszamy.
SPOTKANIE Z RODZICAMI
Informujemy, że w czwartek, 16 maja 2019 roku o godzinie 17.00
odbędą się spotkania wychowawców z rodzicami uczniów
klas 0-VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum.

Serdecznie zapraszamy.
REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I PONADGIMNAZJALNYCH

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I  PONADGIMNAZJALNYCH
NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Harmonogram rekrutacji:

1. 13 maja – 19 czerwca 2019 - Załóż konto na stronie internetowej www.podkarpacie.edu.com.pl
Do systemu Nabór Szkoły ponadgimnazjalne prowadzi przycisk w kolorze zielonym po prawej stronie. System jest przeznaczony dla kandydatów, którzy wkrótce ukończą 3 klasę gimnazjalną.
Do systemu Nabór Szkoły ponadpodstawowe prowadzi przycisk w kolorze niebieskim po lewej stronie. Jest to system dla kandydatów, którzy wkrótce ukończą 8- letnią szkołę podstawową.
Zapamiętaj swój login (identyfikator) i hasło. Przejrzyj ofertę szkół. Wybierz oddziały, do których chcesz kandydować. Wydrukuj wniosek, podpisz go i daj do podpisu rodzicom (opiekunom prawnym). Zanieś podpisany wniosek do szkoły ponadpodstawowej/ponadgimnazjalnej, w której jest oddział wybrany przez Ciebie jako pierwszy. Będzie to Twoja szkoła pierwszego wyboru.

Pamiętaj! Możesz wybrać dowolną liczbę oddziałów w maksymalnie trzech szkołach.

2. 21 - 25 czerwca 2019 - Po otrzymaniu świadectwa ze szkoły zaloguj się ponownie do systemu i przepisz do odpowiedniego formularza oceny, wyniki egzaminu ósmoklasisty lub gimnazjalnego oraz informacje o szczególnych osiągnięciach. Zanieś kopię świadectwa oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty lub gimnazjalnego do szkoły pierwszego wyboru.

3. 5 lipca 2019, od godziny 10:00 możesz sprawdzić, do której szkoły zostałeś zakwalifikowany.

4. 5 - 10 lipca 2019 - Aby potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostałeś zakwalifikowany, dostarcz do tej szkoły oryginał świadectwa ukończenia szkoły i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu.

5. 12 lipca 2019 - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Pamiętaj! Nie czekaj z wykonaniem zadań do ostatniej chwili!
GMINNE OBCHODY ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 3 MAJA
Świętowanie obchodów trzeciomajowych z okazji 228 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Żurawicy rozpoczęło się uroczystą Mszą Św. w kościele parafialnym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Żurawicy. O godz. 11.00 została odprawiona Msza święta w intencji Ojczyzny, której przewodniczył Ksiądz Dziekan Marian Hofman. W liturgii uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych na czele z Wójtem Gminy Żurawica, oraz służb mundurowych, z kompanią honorową i pocztami sztandarowymi. Oprawę muzyczną Mszy Świętej wzbogaciła Harcerska Orkiestra Dęta działająca przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Żurawicy. Po liturgii nastąpiło uroczyste nadanie rondu w Żurawicy imienia Księdza Prałata Stanisława Burczyka, następnie wszyscy zebrani w asyście wojskowej Kompanii Honorowej 1 Batalionu Czołgów w Żurawicy, z udziałem pocztów sztandarowych 1 Batalionu Czołgów, szkół z terenu gminy i OSP oraz przy akompaniamencie Harcerskiej Orkiestry Dętej, udali się pod pomnik przy Urzędzie Gminy na dalszą część uroczystości. Poszczególne delegacje, w tym również nasza szkoła, złożyły kwiaty pod tablicą pamiątkową. W uroczystościach ZSP nr 1 reprezentował dyrektor p. Jan Semków oraz wicedyrektor p. Renata Drewniak wraz nauczycielami i uczniami
KONFERENCJA "KATYŃ-PRAWDA I PAMIĘĆ"
Dnia 26 kwietnia 2019 r. w Polskim Domu Katolickim w Żurawicy odbyła się konferencja połączona z wystawą, poświęcona Zbrodni Katyńskiej. Wykłady wygłosili pani Katarzyna Kyc pracownik OBEN IPN Rzeszów, która opowiedziała nam o przyczynach zbrodni, działaniach NKWD i narodzenia się kłamstwa katyńskiego, oraz ksiądz dr Marian Hofman, który przybliżył nam życiorys ppor. Zbigniewa Cichobłazińskiego- jedynego mieszkańca Żurawicy zamordowanego w Katyniu wiosna 1940 r. W dniach od 26 kwietnia do 5 maja 2019 r. w Polskim Domu Katolickim w Żurawicy jest również prezentowana wystawa przygotowana przez IPN Oddział Rzeszów pt. „Zbrodnia Katyńska”. Ekspozycja przedstawia ofiary zbrodni katyńskiej i jej mocodawców. Znajdują się na niej unikatowe zdjęcia przedstawiające ekshumacje przeprowadzone w Katyniu wiosną 1943 r. oraz w latach dziewięćdziesiątych XX w., kiedy badano miejsca pochówku polskich jeńców w lesie katyńskim, Charkowie i Miednoje. Organizatorzy wydarzenia to: OBEN IPN Rzeszów, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Żurawicy, parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Żurawicy i Gminny Ośrodek Kultury w Żurawicy.
INFORMACJA
Informujemy, że zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2018/2019 dzień 2 maja 2019 roku (czwartek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

W tym dniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Żurawicy odbędą się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, czynna będzie świetlica szkolna.
(podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 rozporządzenia MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz §5 ust.1 pkt 1 rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603))
WIELKANOC 2019

Niech Zmartwychwstanie Pańskie,
które niesie odrodzenie duchowe
napełni wszystkich spokojem i wiarą,
da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

INFORMACJA
Informuję, że akcja strajkowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Żurawicy, tj. w Samorządowym Przedszkolu nr 2 w Żurawicy oraz w Szkole Podstawowej nr 1 w Żurawicy zostaje zawieszona od dn. 15.04.2019 r. do odwołania.
Egzamin ósmoklasisty odbędzie się zgodnie z planem:
15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) - godz. 09.00 – język polski
16 kwietnia 2019 r. (wtorek) - godz. 09.00 – matematyka
17 kwietnia 2019 r. (środa) - godz. 09.00 – język angielski
Uczniowie mają stawić się na wszystkie części egzaminu o godzinie 08.15 w budynku szkoły przy wejściu do hali sportowej.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2018/2019 (podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 rozporządzenia MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz §5 ust.1 pkt 1 rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603)) dni 15-17 kwietnia 2019 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
W tych dniach w Szkole Podstawowej nr 1 w Żurawicy prowadzone będą zajęcia wychowawczo-opiekuńcze oraz świetlicowe. Rodziców prosimy o przyprowadzanie dzieci do godziny 08.00.

Dyrektor szkoły Jan Semków
INFORMACJA
Informuję, że egzamin gimnazjalny odbędzie się zgodnie z planem w dniach:
10 kwietnia 2019 r. (środa) – część humanistyczna:
- godz. 09.00 (historia i wos)
- godz. 11.00 (język polski)
11 kwietnia 2019 r. (czwartek) – część matematyczno-przyrodnicza:
- godz. 09.00 (przedmioty przyrodnicze)
- godz. 11.00 (matematyka)
12 kwietnia 2019 r. (piątek) – część językowa:
- godz. 09.00 (poziom podstawowy)
- godz. 11.00 (poziom rozszerzony)
Uczniowie mają stawić się na wszystkie części egzaminu o godzinie 08.15 w budynku szkoły przy wejściu do hali sportowej.

Jednocześnie informuję, że w związku z Ogólnopolskim Strajkiem Nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 1 w Żurawicy oraz w Samorządowym Przedszkolu nr 2 w Żurawicy (os. Wiarus) prowadzone są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i świetlica dla wychowanków i uczniów szkoły.

Dyrektor szkoły Jan Semków
Licznik
Do zakończenia roku pozostało:

Reklama
Dziecko w sieci

Filmoteka Szkolna

Szachy do szkół

button

Wygenerowano w sekund: 0.01 3,002,282 Unikalnych wizyt