REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I PONADGIMNAZJALNYCH
Dodane przez admin dnia Maja 07 2019 07:00:00

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I  PONADGIMNAZJALNYCH
NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Harmonogram rekrutacji:

1. 13 maja – 19 czerwca 2019 - Załóż konto na stronie internetowej www.podkarpacie.edu.com.pl
Do systemu Nabór Szkoły ponadgimnazjalne prowadzi przycisk w kolorze zielonym po prawej stronie. System jest przeznaczony dla kandydatów, którzy wkrótce ukończą 3 klasę gimnazjalną.
Do systemu Nabór Szkoły ponadpodstawowe prowadzi przycisk w kolorze niebieskim po lewej stronie. Jest to system dla kandydatów, którzy wkrótce ukończą 8- letnią szkołę podstawową.
Zapamiętaj swój login (identyfikator) i hasło. Przejrzyj ofertę szkół. Wybierz oddziały, do których chcesz kandydować. Wydrukuj wniosek, podpisz go i daj do podpisu rodzicom (opiekunom prawnym). Zanieś podpisany wniosek do szkoły ponadpodstawowej/ponadgimnazjalnej, w której jest oddział wybrany przez Ciebie jako pierwszy. Będzie to Twoja szkoła pierwszego wyboru.

Pamiętaj! Możesz wybrać dowolną liczbę oddziałów w maksymalnie trzech szkołach.

2. 21 - 25 czerwca 2019 - Po otrzymaniu świadectwa ze szkoły zaloguj się ponownie do systemu i przepisz do odpowiedniego formularza oceny, wyniki egzaminu ósmoklasisty lub gimnazjalnego oraz informacje o szczególnych osiągnięciach. Zanieś kopię świadectwa oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty lub gimnazjalnego do szkoły pierwszego wyboru.

3. 5 lipca 2019, od godziny 10:00 możesz sprawdzić, do której szkoły zostałeś zakwalifikowany.

4. 5 - 10 lipca 2019 - Aby potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostałeś zakwalifikowany, dostarcz do tej szkoły oryginał świadectwa ukończenia szkoły i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu.

5. 12 lipca 2019 - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Pamiętaj! Nie czekaj z wykonaniem zadań do ostatniej chwili!