INFORMACJA
Dodane przez admin dnia Kwietnia 09 2019 15:00:00
Informuję, że egzamin gimnazjalny odbędzie się zgodnie z planem w dniach:
10 kwietnia 2019 r. (środa) – część humanistyczna:
- godz. 09.00 (historia i wos)
- godz. 11.00 (język polski)
11 kwietnia 2019 r. (czwartek) – część matematyczno-przyrodnicza:
- godz. 09.00 (przedmioty przyrodnicze)
- godz. 11.00 (matematyka)
12 kwietnia 2019 r. (piątek) – część językowa:
- godz. 09.00 (poziom podstawowy)
- godz. 11.00 (poziom rozszerzony)
Uczniowie mają stawić się na wszystkie części egzaminu o godzinie 08.15 w budynku szkoły przy wejściu do hali sportowej.

Jednocześnie informuję, że w związku z Ogólnopolskim Strajkiem Nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 1 w Żurawicy oraz w Samorządowym Przedszkolu nr 2 w Żurawicy (os. Wiarus) prowadzone są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i świetlica dla wychowanków i uczniów szkoły.

Dyrektor szkoły Jan Semków