INFORMACJA
Dodane przez admin dnia Kwietnia 12 2019 17:00:00
Informuję, że akcja strajkowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Żurawicy, tj. w Samorządowym Przedszkolu nr 2 w Żurawicy oraz w Szkole Podstawowej nr 1 w Żurawicy zostaje zawieszona od dn. 15.04.2019 r. do odwołania.
Egzamin ósmoklasisty odbędzie się zgodnie z planem:
15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) - godz. 09.00 – język polski
16 kwietnia 2019 r. (wtorek) - godz. 09.00 – matematyka
17 kwietnia 2019 r. (środa) - godz. 09.00 – język angielski
Uczniowie mają stawić się na wszystkie części egzaminu o godzinie 08.15 w budynku szkoły przy wejściu do hali sportowej.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2018/2019 (podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 rozporządzenia MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz §5 ust.1 pkt 1 rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603)) dni 15-17 kwietnia 2019 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
W tych dniach w Szkole Podstawowej nr 1 w Żurawicy prowadzone będą zajęcia wychowawczo-opiekuńcze oraz świetlicowe. Rodziców prosimy o przyprowadzanie dzieci do godziny 08.00.

Dyrektor szkoły Jan Semków