INFORMACJA
Dodane przez admin dnia Kwietnia 29 2019 17:00:00
Informujemy, że zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2018/2019 dzień 2 maja 2019 roku (czwartek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

W tym dniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Żurawicy odbędą się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, czynna będzie świetlica szkolna.
(podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 rozporządzenia MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz §5 ust.1 pkt 1 rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603))